Anmälan till: Nybörjare vecka 25

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-

Kontrollfråga:

Vad blir fyra plus tre, Svara med siffror!