Anmälan till: Nybörjare vecka 25

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-

Kontrollfråga:

Vad blir fem plus fem, Svara med siffror!