Anmälan till: Fortsättare vecka 27

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-

Kontrollfråga:

Vad blir tio minus ett, Svara med siffror!