Anmälan till: Fortsättare vecka 27

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-
Behöver låna båt
Ja, jag behöver låna båt!

Kontrollfråga:

Vad blir sex minus fem, Svara med siffror!