Anmälan till: Fortsättare vecka 28

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-
Behöver låna båt
Ja, jag behöver låna båt!

Kontrollfråga:

Vad blir ett minus ett, Svara med siffror!