Anmälan till: Nybörjare vecka 33

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-

Kontrollfråga:

Vad blir sex plus två, Svara med siffror!