Anmälan till: Träningsgrupp optimist Grön/Blå vecka 25

Seglarens uppgifter:

Personnummer*
-

Kontrollfråga:

Vad blir sex minus två, Svara med siffror!