Medlemskap

Medlemskap

 

Aktiv medlem: 600 kr/år

Familjemedlemskap: 1200 kr/år

Ger aktivt medlemskap för alla familjemedlemmar (inom samma hushåll)

Stödmedlem: 250 kr/år

Inaktiv medlem som stöder BOJKs ungdomsverksamhet

 

Som aktiv medlem får du:

-delta i BOJKs seglingsverksamhet med gällande försäkringar

-delta i Tisdagscupen

-låna klubbsegelbåt utanför kursverksamheten, d v s låna båt enligt "först till kvarn principen" i samband med Tisdagscup

-tillgång till omklädningsrummen

-möjlighet att att kvittera ut nyckel till omklädningsrummen

-lagra din båt och din seglingsutrustning på BOJK på sommaren och i torkladan på vintern, läs mer här om regler och prioriteringsordning som gäller vid platsbrist.

Nycklar:

Deposition 300 kr avlägges till den materialansvarige.

 

Inbetalning:

Vid all inbetalning till klubben via post- eller bankgiro måste namn och anledning anges. BG: 5094-8413