Styrelse

  

Roll

Namn

Telefon

Ordförande Mikael Persson 070-5888196
Vice Ordföranden Staffan Skarin 076-3252189
Kassör Staffan Skarin  
Sekreterare Staffan Skarin  
Sponsorer Martin Krite 072-5396900
Seglarskoleansvarig Vilhelm Ullén 073-3207143

Huvudansvarig optimist 

Sebastian Mildner 076-3077799
Huvudtränare segelskola Sebastian Mildner  
Huvudansvarig e-jolle Simon Linse (ej styrelse) 076-4167474
Tävlingsansvarig Martin Krite  
Byggnadskommitté Mikael Persson, Björn Birch-Jensen Björn: 070-9625219
Båt- och materialkommitté Staffan Skarin, Vilhelm Ullén, Björn Birch-Jensen 076-3252189
Utbildningsansvarig Charlotte Eklöf (ej styrelse) 070-5493247
Kommunikationsansvarig Charlotte Eklöf (ej styrelse)  
LOK-ansvarig Inte utsedd  
Medlemsansvarig Inte utsedd  
Caféansvarig Vakant  
Ledamot Per Kroon 070-5864527
Ledamot Nils Brandén 072-2285723
Ledamot Erling Johnsson 070-2260300

 

Det går även att kontaka oss på info@bojk.se