Optimist röd

Mål och beskrivning

De röda målen är tänkta för seglare som tävlar på en nationell nivå och har segling som sin idrott. 

Teknik

 • Genomföra en stagvändning med rullteknik utan att tappa fart.
 • Att i en gipp kunna utnyttja båtens lutning.
 • Kunna göra en lugn gipp i hårdvind.
 • Utnyttja båtens lutning vid rundningar.
 • Kunna göra en upprundning och ligga på rätt kurs mot vinden.
 • Att på halvvind kunna styra båten i vågor samt kunna lova och falla i byarna.
 • Kunna bibehålla surfen genom att styra i vågorna och med hjälp av vinden.
 • Kunna uppnå planing genom kropp, skot och roderrörelser.
 • Vid kapsejsning snabbt vända upp båten på rätt köl igen och fortsätta kappseglingen.
 • Kunna parera vågor med synkroniserade roder och kroppsrörelser.
 • Kunna ösa båten samtidigt som man seglar kryss och kränger båten plan.
 • Kunna ligga still.
 • Kunna snurra rätt och i rätt läge.

Båt / Trim

 • Kunna justera mastfoten och kroppsplaceringen efter vindförhållanden.
 • Först grundläggande samverkan mellan segelform och fart/höjd
 • Kunna jobba med kroppen i takt med vågorna och vinden för att öka farten.
 • Kunna spria rätt för vind och bog.
 • Kunna trimma om kicken under seglingen.
 • Använda telltales för att trimma seglet och driva fram båten maximalt.
   

Strategi/Teknik

 • Kunna avgöra om man seglar på en höjdare eller sänkare.
 • Kunna se på vattnet vart byarna kommer samt kunna utnyttja dessa i sitt vägval.
 • Kunna samla info om vind och ström innan start.
 • Kunna avgöra var på linjen det är fördel att starta samt avgöra hur stor fördel är.
 • Kunna ta enslinje.
 • Kunna se på konkurrenterna hur vinden vrider samt hur mycket det blåser på olika delar av banan.
 • Veta vad layline är samt utnyttja det på både kryss och undanvind.
 • Veta om man seglar högt eller lågt direkt efter upprundning till kryss.
 • Kunna se om man skall segla över- eller underbåge.
 • Kunna avgöra var på mållinjen det är fördel att passera och för vilken bog.
 • Kunna bevaka sin position gentemot andra båtar.
 • Starta på rätt ställe med acceleration och lucka i lä.
 • Vid varje banben bedöma om man seglar lågt eller högt.

Regler

 • Kunna kappseglingsreglerna i del 1, 2.
 • Kunna tillämpa lagkappseglingsreglerna i en lagsegling.
   

Social kompetens och mental utveckling

 • Tillämpa sportsmannaanda och rent spel.
 • Våga ifrågasätta och diskutera segling.
 • Kunna inse att orsaken till motgångar ofta sitter hos sig själv, leta orsaken till felen.
 • Kunna koncentrera sig under en längre tid.
 • Med hjälp av tränaren kunna motivera sig själv och andra.