Träning

 

TRÄNING PÅ BOJK

Bojk bedriver seglingsträning för optimistklassen och e-jolleklassen. Samtliga seglare, på alla nivåer, är varmt välkomna till våra olika grupper.  

AVGIFTER 2024:

Säsongen 2024 är indelad i två terminer, vårtermin och  höst/vintertermin.

Vårterminen: 10 mars- 30 juni (helgträning mars och övergång till vardagsträning from vecka 14)

Höstterminen: 1 juli -  8 december (juli-september träning på vardagar, oktober till december helgträning)

Optimist Grön 1100 kr/termin (1 gång per vecka under vardagsträning)

Optimist Blå/Röd 1500 kr/termin (2 gånger per vecka under vardagsträning)

E-jolle 1200 kr/termin (1 gång per vecka under vardagsträning)

Segling är väderberoende och de första träningarna på våren och de sista planerade träningarna i slutet på hösten kan ställas in vid tufft väder. 

Optimist

BOJK bedriver optimistträning i två grupper Optimist grön och Optimist blå/röd. Läs mer om optimistträning här.

E-jolle

BOJK har en stor grupp e-jolleseglare och tränar och tävlar i elitserien, JSM och i internationella mästerskap, läs mer om e-jolleträningen här.

OBS!
För dig som har gått första nybörjarkurs i BOJKs seglarskola under 2024 utgår ingen träningsavgift under kalenderåret 2024. Du har möjlighet att delta på Optimist gröns måndagsträning som är öppen för alla nivåer (alla som deltar i BOJKs träningar måste vara medlemmar).  Alla deltagare på optimistträningarna i grön grupp har även möjlighet att låna båt på BOJK enligt ”först-till-kvarn”-principen.”

TRÄNARE:

Vid frågor kontakta Sebastian Mildner för optimister och Simon Linse för e-jolle.