Extra Medlemsmöte inställt

  • 22 maj 2024

Hej alla medlemmar!

RF-SISU kommer att ompröva vår ansökan för motorbidrag till vår säkerhetsbåt. Vi kommer därför att ställa in vårt Extra Medlemsmöte i väntan på nytt beslut.

Vänligen 

Styrelsen